Team Lisab växer

Vi välkomnar Joakim Lindqvist till LISAB! Joakim har lång erfarenhet av linjebyggnation och eldistribution. Detta betyder att vi nu också erbjuder uthyrning med bemanningstjänst, utbildning och service. Vi har även en ny 3-tons linjekamrat i stallet som du kan läsa mer om under uthyrning/lindragningsutrustning.