Bemanning, logistik och tjänster för elnätsbyggnationer
och entreprenader.