För uthyrning dag/vecka/månad eller långtidshyra
Instrument för mätning och identifiering