För uthyrning dag/vecka/månad eller långtidshyra
Uthyrning av fordon